Zorgteams

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het passend onderwijs officieel van start gegaan. Een goede basis creëren op het gebied van leerlingbegeleiding is nu belangrijker dan ooit. Hoe blijf je als zorgteamlid op de hoogte van alle specifieke zorgleerlingen, zonder dat je het hele leerlingvolgsysteem hoeft door te spitten? Hoe behoud je het contact met alle docenten en mentoren en kun je hen het beste ondersteunen en begeleiden? Hoe zichtbaar en toegankelijk is het zorgteam voor anderen? Hoe administreer je alles? En hoe efficiënt en preventief is de werkwijze van het interne zorgteam?

Zou jij graag ondersteuning en begeleiding willen bij jouw werkzaamheden als zorgteamlid (icl’er) of bij het verbeteren van de interne zorgstructuur en/of het zorgbeleid? Dan kun je praktijk Know How inschakelen voor coaching, advisering en/of een eventuele implementatie van dit advies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van (nieuwe) werkwijzen, formulieren of protocollen. Know How voert ook (praktijk)onderzoek uit. Er zullen dan bijvoorbeeld lesbezoeken en interviews met diverse partijen (management, leerlingbegeleiders en docenten) plaatsvinden. Het praktijkonderzoek kan ook uitgevoerd worden in combinatie met een schriftelijke enquête.