Werkwijze en methoden

De werkwijze van Toegepaste psychologiepraktijk Know How is concreet, doel- en oplossingsgericht, zonder de kern van de problematiek uit het oog te verliezen. Dit geldt voor alle diensten die de praktijk aanbiedt.

Tijdens het (gratis)  intakegesprek van een coachingstraject wordt de hulpvraag specifiek in kaart gebracht en worden de hoofddoelstellingen bepaald. Tevens zal gevraagd worden naar uw verwachtingen van het traject. Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld. Doorgaans bestaat een coachingstraject uit 6 tot 10 gesprekken van 60 minuten. Dit is afhankelijk van de aard en intensiteit van de hulpvraag. Vooral in de beginfase vinden gesprekken plaats met een frequentie van één keer per week.

Tijdens elk coachingstraject worden veel praktische tips gegeven. Ook worden praktische tools aangereikt, zodat er direct concrete verbeteringen bewerkstelligd kunnen worden. Een coachingstraject volgen is altijd een actief proces. Daarom zullen er regelmatig (huiswerk)opdrachten worden gegeven. Om de gestelde doelen te kunnen behalen, is het van groot belang dat de cliënt zich inzet en deze oefeningen ook uitvoert. Na elke bijeenkomst ontvangt de cliënt de gemaakte afspraken en uit te voeren opdrachten ook via de e-mail.

Over het algemeen ligt de focus van het traject niet alleen op werkgerelateerde / schoolgerelateerde doelen, maar ook op persoonlijke doelen in de privésfeer. Er zal dus een koppeling worden gemaakt tussen het werk / schoolwerk en het privéleven. Belemmeringen in deze twee leefgebieden hangen vaak sterk met elkaar samen. De methode die hiervoor gebruikt wordt, zorgt voor glasheldere inzichten over de kern van de problematiek en vormt een belangrijke leidraad tijdens het coachingstraject. De methode bevat elementen van verschillende methoden (o.a. rationeel-emotieve gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie) en richt zich vooral op de situatie in het heden. Het behoort voor onderwijzend personeel ook tot de mogelijkheden uitsluitend aan werk gerelateerde, praktijkgerichte doelen te werken. Dit kan ook in combinatie met een op maat ontwikkelde één-op-één-training.

Bij de diensten: training, advisering en implementatie van dit advies, zal de focus vooral liggen op de situatie in de praktijk. Door psychologische principes, inzichten en theorieën toe te passen op deze situatie, in combinatie met ruime ervaring in het onderwijs, kan een training op maat ontwikkeld worden of wordt een professioneel advies gegeven worden in de vorm van een adviesrapport, eventueel ondersteund door onderzoek (interviews / enquête).