Schoolmanagement

Het kabinet is gelukkig nog steeds aan het investeren in het onderwijs. Professionalisering van docenten, mentoren en zorgteamleden is een belangrijk speerpunt. Het budget voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten in het vo is inmiddels verhoogd naar 600 euro en er wordt extra geïnvesteerd in jonge docenten. Hoe geeft uw school hier vorm aan? Praktijk Know How wil uw school graag van dienst zijn door samen te investeren in uw werknemers, zodat zij hun werk in het onderwijs met plezier en bevlogenheid zullen doen!

Vaak worden (nieuwe) docenten, mentoren en zorgteamleden begeleid door collega’s. Toegepaste psychologiepraktijk Know How kan hier een nieuwe dimensie aan toevoegen d.m.v. een professioneel coachingstraject, waarbij structureel en doelgericht aan kwaliteiten en verbeterpunten wordt gewerkt. Onderscheidend is dat het traject zich niet alleen op het verbeteren van de werkzaamheden op school richt, maar juist ook op de persoonlijke ontwikkeling als individu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelfvertrouwen of de balans tussen werk en privé. Tijdens het coachingstraject zal er daarom, naast werk gerelateerde doelen, ook aan een aantal persoonlijke doelen worden gewerkt. Op deze manier wordt de kern van de problematiek inzichtelijk gemaakt en kan er tegelijkertijd ook gewerkt worden aan een meer blijvende verandering van binnenuit.

Advisering m.b.t. het beleid, de organisatiestructuur, nieuwe werkwijzen of de zorgstructuur binnen de school behoort ook tot de mogelijkheden. Advisering en professionele begeleiding bij een eventuele implementatie van dit advies zullen ondersteund worden d.m.v. praktijkonderzoek (interviews / schriftelijke enquête) en/of psychologische theorieën (o.a. De Caluwé).

U kunt ook bij de praktijk terecht voor op maat ontwikkelde trainingen voor docenten en mentoren of voor trainingen/workshops voor mbo- of hbo-leerlingen, bijvoorbeeld over onderwerpen m.b.t. de psychologie of over mentoraat in het vo.

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten of uw vraag aansluit bij het aanbod van de praktijk? Neem dan contact op (telefonisch, per e-mail of via het contactformulier) voor een vrijblijvend gesprek.