Ouders en leerlingen

Heeft uw zoon of dochter moeite met concentreren, de motivatie voor school en/of huiswerk, leren      leren, plannen en/of organiseren? Zijn de cijfers middelmatig of hoort u (te vaak) klachten van de   school i.v.m. het gedrag van uw kind? Praktijk Know How kan u dan tot dienst zijn door u en uw kind te helpen deze negatieve spiraal te doorbreken. Ook als uw kind niet lekker in zijn vel zit, als er thuis       spanningen zijn of als er sprake is van een stoornis, kunt u bij de praktijk terecht.

Praktijk Know How kan bijvoorbeeld een professioneel coachingstraject uitvoeren. Voor schoolproblematiek wordt o.a. de Leerling Know How-methode gebruikt, ontwikkeld door de psycholoog van de praktijk. Door te werken met deze methode wordt een grote betrokkenheid van zowel de school als het gezin bewerkstelligd. Deze betrokkenheid is nodig om de leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en ondersteunen. Ook worden de competenties van de leerling nauwkeurig bekeken. Er wordt uitgegaan van de vaardigheden en mogelijkheden van de jongere, zodat sterke kanten worden uitgebreid en nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld.  De praktijk werkt vraaggericht. Dit betekent dat de hulpvraag van de leerling, ouders en/of de school centraal staat. Tijdens het intakegesprek zal beoordeeld worden of uw hulpvraag aansluit bij het aanbod van Toegepaste Psychologiepraktijk Know How. Tevens zal gevraagd worden naar uw verwachtingen van het zorgtraject. Vervolgens wordt de hulpvraag specifieker in kaart gebracht, waarna concrete doelen worden opgesteld.

De hulpverlening kan ook plaatsvinden in de vorm van één of meerdere adviesgesprekken met u als ouder(s), met uw kind en/of met de leerlingbegeleiders (mentor / zorgteam) van de school. Indien nodig, kan tevens een plan van aanpak in relatie tot school opgesteld worden. Door ruime ervaring in het onderwijs en expertise op dit gebied is praktijk Know How zeer bekend met de zorgstructuur, mogelijkheden en beperkingen in het reguliere onderwijs. De problematiek zal vanuit verschillende perspectieven onderzocht en besproken worden, zodat er een praktisch, duidelijk, maar vooral ook realistisch advies tot stand zal komen.