Home

Welkom bij Toegepaste psychologiepraktijk Know How

Toegepaste psychologiepraktijk Know How is een praktijk, met name t.b.v. het onderwijs: vo, mbo en hbo. De praktijk is erop gericht het schoolmanagement, zorgteams, mentoren, docenten, ouders en leerlingen professioneel te begeleiden en ondersteunen in de vorm van coaching, training, advisering en/of implementatie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het verzorgen van professionele coachingstrajecten;
  • het verzorgen van trainingen op het gebied van mentoraat, leerlingbegeleiding, pubers/adolescenten of (andere) onderwerpen m.b.t. de psychologie;
  • het verbeteren van de interne zorgstructuur door bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen, formulieren of protocollen te ontwikkelen;
  • advisering m.b.t. het beleid d.m.v. praktijkonderzoek en/of psychologische theorieën en ondersteuning bij de implementatie van dit advies.

Ouders en leerlingen kunnen ook bij de praktijk terecht voor een professioneel adviesgesprek in relatie tot de school. Tot slot biedt de praktijk ook psychologische zorg aan particulieren.

Wilt u meer informatie? Klik dan op de desbetreffende doelgroep. Bent u geïnteresseerd en wilt u weten of uw vraag aansluit bij het aanbod van de praktijk? Neem dan contact op (telefonisch, per e-mail of via het contactformulier) voor een vrijblijvend gesprek.